1. Połącz pary, podpowiedźi dźwiękowe  - kliknij w duży obrazek 2. Podpisz nazwy napojów