Możesz zaproponować uczniom ćwiczenia online z matami Kiddo, poniżej temat Owoce, dwa ćwiczenia. 

1. Łączenie w pary - obrazek i słowo z podpowiedzą wymowy - kliknij w duży obrazek, aby uruchomić grę. 

2. Ćwiczenie ortograficzne z podpowiedzią wymowy, - kliknij w obrazek, aby uruchomić grę.